Kita-Preis 2023: Thomas Hitschler wirbt für Teilnahme